AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Hea Ametlike Teadannete kasutaja!
Seoses uue Ametlike Teadaannete infosüsteemi kasutuselevõtmisega ei ole alates 2015. aasta 1. aprilli kella 12-st võimalik vanasse infosüsteemi teadaandeid esitada. Uus infosüsteem on kavas kasutusele võtta 2015. aasta 6. aprillil. Uue infosüsteemi kasutuselevõtmisest on teadandeid jälle võimalik esitada sisenedes juba uude infosüsteemi ID-kaardi või Mobiil-id abil. 24. märtsist kuni 2. aprillini on kõigil võimalik tutvuda uue infosüsteemi juurutuskeskkonnaga aadressil https://preliveatis.rik.ee/. Kasutusjuhendid leiate rubriigist "Abi".
Teie Ametlikud Teadaanded
Ametlikud Teadaanded on elektrooniline väljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest ning mille tööd korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK).

Ametlike Teadaannete lehel saab:
  1. teadaandeid elektrooniliselt esitada;
  2. tasuta tutvuda avaldatud teadaannetega (nt enampakkumisteated, pankrotiteated, pärimisteated, kohtukutsed, äriregistri teated jt);
  3. tellida teadaandeid enda e-mailile;
  4. tellida teadaandeid XML-failina.

TEATED!
2. septembril toimus Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis Ametlike Teadaannete uue infosüsteemi tutvustusüritus. Vana infosüsteemi uue vastu väljavahetamine on kavandatud 2015. aasta aprillis. Uue infosüsteemi rakendamisel on ette nähtud juurutusperiood kuni aprillini 2015, mille jooksul hõlmatakse andmeandjaid uue infosüsteemiga tutvuma ja avaldamisprotsessi proovima.

Uue infosüsteemi eesmärgiks on parandada teabe kättesaadavust, selle levimist ja andmekvaliteeti. Uue infosüsteemi kasutuselevõtmine toob endaga kaasa mitmeid muudatusi teadaannete avaldamise ja kättetoimetamise korralduses.

Esitluse ettekandega on võimalik tutvuda siin
Esitlusest on ka videosalvestus, mida saab vaadata siit (I osa, II osa)

Avaldatavate teadaannete liigid on toodud kolme näidisloeteluna:
Näidisloetelu nr 1
Näidisloetelu nr 2
Näidisloetelu nr 3

Kõik avaldatud teadaanded
Tänased teadaanded
Eilsed teadaanded
Viimase kolme päeva teadaanded
Vali teadaande liik
Kui soovite valida mitut liiki või eemaldada valikust liike, siis klikkige hiirega
'CTRL' nuppu all hoides vajalikel teadaande liikidel
Vali avaldamise kuupäevade vahemik
  
kuupäev        -      
Vali märksõnad
 
Kuidas otsida