AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Ametlikud Teadaanded on elektrooniline väljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest ning mille tööd korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK).

Ametlike Teadaannete lehel saab:
  1. teadaandeid elektrooniliselt esitada;
  2. tasuta tutvuda avaldatud teadaannetega (nt enampakkumisteated, pankrotiteated, pärimisteated, kohtukutsed, äriregistri teated jt);
  3. tellida teadaandeid enda e-mailile;
  4. tellida teadaandeid XML-failina.


UUS!
Avaldatavate teadaannete liigid on toodud kolme näidisloeteluna:
Näidisloetelu nr 1
Näidisloetelu nr 2
Näidisloetelu nr 3

Kõik avaldatud teadaanded
Tänased teadaanded
Eilsed teadaanded
Viimase kolme päeva teadaanded
Vali teadaande liik
Kui soovite valida mitut liiki või eemaldada valikust liike, siis klikkige hiirega
'CTRL' nuppu all hoides vajalikel teadaande liikidel
Vali avaldamise kuupäevade vahemik
  
kuupäev        -      
Vali märksõnad
 
Kuidas otsida