Kasutajatugi

Hea Ametlike Teadaannete kasutaja!

Ametlike Teadaannete avaliku veebilehe, MinuAT teenuste ja teadaannete avaldamise võimaluste kasutamiseks soovitame tutvuda veebilehel avaldatud kasutusjuhenditega.
Ametlike Teadaannete üldiste kasutustingimustega saate tutvuda siin ja Ametlike Teadaannete põhimäärusega siin.

Teadaande sisu puudutava küsimusega või teatega teadaandes sisalduva vea kohta, palume pöörduda teadaande all olevate andmete alusel avaldaja poole.

Ametlikke Teadaandeid puudutavate küsimuste või probleemide korral on abiks infosüsteemi volitatud töötleja Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Kui soovite juurdepääsu Ametlike Teadaannete arhiivi kantud andmetele, millele Te ID-kaardi või mobiil-ID abil Ametlikesse Teadaannetesse sisenedes juurdepääsu ei saa, siis saate põhjendatud õigustatud huvi korral taotleda juurdepääsuõigust esitades digitaalallkirjaga taotluse Ametlike Teadaannete vastutavale töötlejale Justiitsministeeriumile e-posti aadressil info@just.ee.
p> Küsimused, ettepanekud ja veateated esitada palun e-posti aadressil ametlik.teade@just.ee.

Ametlike Teadaannete rahulolu küsitluste tulemustega saate tutvuda siin (2015, 2017, 2021, 2023).

Teie Ametlikud Teadaanded