Ametlike Teadaannete küsitluse tagasiside

Anname tagasisidet Ametlike Teadaannete rahulolu küsitluses kasutajate poolt esitatud ettepanekutele ja tähelepanekutele. Tagasiside vastustega on võimalik tutvuda siin

Mitmed esitatud ettepanekud on võetud töösse. 1. juuliks luuakse uus otsinguväli maksejõuetuse andmete otsimiseks pankroti- ja võlgade ümberkujundamise teadaannete hulgast.

2018. aasta sügisel valmib funktsionaalsus, mille abil seostatakse kõik sama menetluse teadaanded omavahel, võimaldades kasutajal vaadata leitud teadaande juurest kõiki sama menetluse teadaandeid. Teadaannete avaldajad ei pea enam seotud teadaandeid käsitsi arhiivi kandma, kui need on avaldamise eesmärgi täitnud, vaid süsteem teeb seda automaatselt.

2019. aastal liidestatakse maksejõuetuse andmete otsing Euroopa e-õiguskeskkonna portaaliga, mille kaudu saavad kõik kodanikud otsida teavet ka teiste EL-i maksejõuetute isikute kohta. Sellega parandatakse üldist ärikeskkonda ja lepinguliste suhete kindlust nii Eesti kui ka välisriikidest pärit ettevõtjatele, pankadele, võlausaldajatele, kohtutele ja tarbijatele.

Maksejõuetusandmete avaldamine on ettenähtud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2015/848.

Samuti muudetakse 2019. aastaks Ametlike Teadaannete juurdepääsetavus AA tasemele vastavaks. Hoolimata sellest, et ka praegu on tagatud nägemispuudega inimestele võimalus teksti suurust valida ning kontrastsust ja reavahe suurust muuta, siis AA tasemega parandatakse veel näiteks tehniliste vahendite ligipääsetavust.

Samuti on kavandamisel lisada Ametlike Teadaannete infosüsteemi automaattõlge.

Projekti arendusi rahastab Euroopa Komisjon kuni 80 % ulatuses.