Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 04.04.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab , et Pärnu Linnavalitsuse 27. märtsi 2017 a korraldusega nr 162 algatati Karikakra tn 26 kinnistu detailplaneering.
Planeeringuala moodustab 588 m² suurune, hoonestatud, elamumaa kasutusega Karikakra tn 26 kinnistu, mis asub Pärnu Niidu piirkonna keskel asuvas elamukvartalis, Karikakra ja Mureli tänavate nurgal.

Detailplaneeringu ülesanne on muuta kehtiva planeeringuga krundile määratud ehitusõigust sealhulgas muuta hoonestusala suurust, asukohta ja hoonete suurimat lubatud arvu krundil. Määratakse ehituslikud, arhitektuursed ning kujunduslikud tingimused.
Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Karikakra tn 26 krundi maakasutuse sihtotstarbeks määratud väikeelamumaa juhtfunktsioon (juhtotstarve), mida planeeringuga ei muudeta.

Detailplaneeringu koostamine ei too endaga kaasa täiendavat vajadust võimalikeks uuringuteks. Detailplaneering koostatakse kehtiva üldplaneeringu kohasena.

Seotud dokumendid
- Karikakra tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine
http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1489525
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1111539