Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kohtunikukoha konkursiteade
Avaldamise algus: 18.05.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Justiitsministeerium avaldab teadaande kohtute seaduse (KS) § 53 lõike 3 alusel.

Justiitsminister kuulutab välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku kohale, kolmele Harju Maakohtu kohtuniku kohale ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Riigikohtu kodulehel aadressil www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded (KS § 47 ja § 53 lg 3).
Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu kohtuniku ametikohale või -kohtadele kandideeritakse.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna "Kohtuniku konkurss" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 18.06.2018.
Esimese astme kohtuniku ametipalk on 3698,71 eurot ja teise astme kohtuniku ametipalk 4267,74 eurot kuus.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035.
Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Telefon: 6208100
E-post: INFO@JUST.EE
Teadaande number 1295266