Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 01.10.2018 09:47
Parandaja: Janek Pool (Kohtutäitur Janek Pool).
Parandamise põhjus: Teatest oli välja jäänud info hüpoteekide kustutamise kohta.
Vaata eelmist versiooni
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 27.09.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Janek Pool avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Omanikule Priit Toobal (38311016015) kuuluv kinnistu registriosa nr 3020439, katastritunnusega 75901:005:0039, maatulundusmaa 100%, Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võlli küla, Kuusiku, 7,22 ha.
Kinnistusraamatu 3. jaos:
2. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Janek Pool (isikukood 36911116013), AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 18.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.07.2018.
Kinnistusraamatu 3. jaos:
1. Hüpoteek summas 340 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Sisse kantud 14.09.2006. 20.10.2011 kinnistamisavalduse alusel muudetud 21.10.2011.
2. Hüpoteek summas 130 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 863239.
Sisse kantud 19.07.2007. 20.10.2011 kinnistamisavalduse alusel muudetud 21.10.2011.
3. Hüpoteek summas 20 100,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 863239. 20.10.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.10.2011.
4. Hüpoteek summas 550 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 630839; 863239; 3025139; 4459350. 4.11.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.11.2016.
5. Hüpoteek summas 450 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 630839; 863239; 3025139; 4459350. 5.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.05.2017.
Enampakkumise tulemi arvelt toimub 1. järjekoha hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine ning seega ka kõik järgmised kanded kuuluvad kustutamisele.


Alghind: 40 000 euro(t).

Omanik: Priit Toobal (isikukood 38311016015) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=41665 ning tasuda tagatisraha 4 000 eurot Janek Pool, kohtutäitur arveldusarvele nr EE041010010124021013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2018 15:00 oksjonil ID41665 osalemise eest. Kinnisvara: Kuusiku, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2018 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.09.2018 kell 16:30 ja lõpeb 23.10.2018 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2018 kell 10:00 ja lõpeb 31.10.2018 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub 17.10.2018 kl 13.00-15.00 vara asukohas. Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: menetlus@janekpool.eu
Kohtutäitur Janek Pool
Kaalu 1, 71012 Viljandi
Telefon: 4333045
E-post: menetlus@janekpool.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Janek Pool
Telefon: 4333045
E-post: menetlus@janekpool.eu
Teadaande number 1354065