Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamise algus: 28.02.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel.

28.02.2019 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-18-18737 kuulutati välja võlgniku, 
OÜ Nord Cocoa (registrikood: 11710093, aadress: Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 24, 74114),  pankrot 28.02.2019 kell 12:00.

Pankrotihalduriks nimetati Oliver Ennok (aadress Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ; Estonia pst 1, Tallinn 10143, telefon +372 68444400 ja +372 5255757, e-post oliver@cavere.ee).

Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 28.03.2019 algusega kell 10:30 Tallinna kohtumaja saalis nr 2021, II korrus.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3). Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur (PankrS § 37).
 
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7). Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul teate avaldamisest arvates (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3). Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7). Väljavõte 28.02.2019. a kohtumäärusest:
- Kohustada võlgniku endisi juhatuse liikmeid Arkadi Gorlatši (isikukood 36102210287) ja Arkadiy Aleksandrovit (isikukood 34204020258) ilmuma vande andmiseks 28.03.2019 kell 10:15 Lubja 4 kohtusaali 2021.
- Hoiatada võlgniku endisi juhatuse liikmeid Arkadi Gorlatši (isikukood 36102210287) ja Arkadiy Aleksandrovit (isikukood 34204020258), et teabe andmise kohustuse ja vande andmise kohustuse mittetäitmisel (s.h vande andmise kohustuse täitmiseks kohtusse ilmumata jätmisel või vande andmisest keeldumisel) võib kohus trahvida või kohaldada sundtoomist või aresti. Kohus võib aresti määrata kuni kolmeks kuuks (PankrS § 89 lg 2).
Menetluse nr: 2-18-18737
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115, Lubja 4
Telefon: +372 6200100
E-post: hmktallinn.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1433023