Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 02.04.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a otsusega nr 30 "Detailplaneeringu algatamine" algatati Rapla vallas Rapla linnas Tallinna mnt 33 kinnistu üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Rapla linnas Tallinna mnt 33 maaüksus (katastritunnus 67001:007:0840, pindala 1791 m2, sihtotstarve 100% ärimaa). Planeeringuala piirneb läänest Tallinna maantee, lõunast Tallinna mnt 35, idast Eha tn 20 ja põhjast Tallinna mnt 31 ning Ao tn 4 maaüksustega. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha. Põhjendatud juhtudel, näiteks läbipääsu- ja tehnovõrkudega seotud servituutide vajadusega alade ilmnemisel väljapool detailplaneeringu algatamisel määratud planeeringuala piiri võib planeeringuala laiendada koostöös puudutatud maaomanikega.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maaüksuse jagamine üheks äri- ja üheks üksikelamumaa maaüksuseks ning elamumaa maaüksusele täiendava ehitusõiguse sätestamine.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Rapla valla üldplaneeringust.

Planeeringu algatamise ajaks pole ilmnenud täiendavate uuringute läbiviimise vajadus.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/algatamine
 
Rapla Vallavalitsus
Viljandi mnt 17, Rapla
Telefon: 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1447034