Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Avaldamise algus: 14.05.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Tapa – Tartu raudteelõigul 417,3 – 421,6 km olemasoleva Emajõe/Vorbuse/Jänese silla asendamise ja väikese raadiusega kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas kõnealuse KMH oma 29.10.2018 otsusega nr 1-10/18-353.
AS Eesti Raudtee soovib rekonstrueerida Tapa-Tartu raudteelõiku, mille käigus rajatakse uus sild üle Emajõe. Koos uue silla rajamisega teostatakse ka olemasoleva väikese raadiusega kõverate korrigeerimine ca 2,2 km ulatuses. Olemasolev üle Emajõe kulgev metallist raudteesild on amortiseerunud ning teostatud sillauuringu järgi on asjakohane rajada uus sild. Planeeritav sild soovitakse rajada olemasolevast sillast kirde poole. Uuel silla rajamisel on eeldatav keskkonnamõju vee-elustikule ja piirnevatele looduskooslustele. KMH soovitakse viia läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood: 11575838) (aadress Telliskivi 60/2, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073, kontaktisik Kai Peet, e-post Kai.Peet@evr.ee, telefon 6158663)
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post info@ttja.ee, telefon 6672000)
Juhtekspert on  Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) Toomas Pallo isikus (KMH litsents nr KMH0090) kontaktisik Katrin Väljataga, katrinv@environment.ee, telefon 6117690

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 15.05.2019-02.06.2019 elektrooniliselt TTJA kodulehel (https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/keskkonnamoju-hindamise-teated), AS Eesti Raudtee kodulehel (http://www.evr.ee/ ). Paberkandjal dokumendiga saab vajadusel etteteatamisega ja tööpäeviti tutvuda TTJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614), Tartu Linnavalitsuses (asukoht Raekoja plats 1a (raekoda), Tartu linn) ning Tartu Vallavalitsuses (asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald). Programm asub siin: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-20477 , otsusega on võimalik tutvuda siin: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-13634

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 04.06.2019: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee

KMH programmi avalik arutelu toimub 03.06.2019 kell 18.00 Tartus, Struve 2, Eesti Loodusuurijate Seltsi saalis.
Ärinimed
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tallinn, HARJUMAA, Sõle 23A
Telefon: 6672000
E-post: info@ttja.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Personalijuht Piret Puss
Telefon: 6672020
E-post: piret.puss@tja.ee
Teadaande number 1466948