Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Maatulundusmaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Lageda (registriosa 4560208, katastritunnus 51301:013:0023) üldpind 16,67 ha.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal isiklik kasutusõigus Narva-Jõesuu linn kasuks. Hoidumisservituudina isiklik kasutusõigus, mille sisuks on kinnisasja igakordse omaniku hoidumine kinnistule hoone ja/või hoonete püstitamiseks ehituslubade taotlemisest enne kinnistule tolmuvaba kattega sõidutee, sajuvee äravoolu kraavide ja tänavavalgustuse rajamist vastavalt kehtestatud detailplaneerigu lahendusele.
III jaos 2. järjekohal eelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Citadele banka (registrikood 40103303559) (AS Citadele banka Eesti filiaal (registrikood 11971924)), kohtutäitur Andrei Krek kasuks.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 127 823,30 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks.
IV jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 2 176,70 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks.
IV jaos 3. järjekohal hüpoteek summas 130 000,00 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks.
IV jaos 4. järjekohal hüpoteek summas 149 500,00 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks.
IV jaos 5. järjekohal hüpoteek summas 81 120,00 eurot OÜ Citadele Leasing & Factoring (registrikood 10925733) kasuks.
Enampakkumine toimub hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse peale edukat enampakkumist. Hoidumisservituudina kantud isiklik kasutusõigus Narva-Jõesuu Linna kasuks jääb püsima.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 150 000 euro(t).

Omanik: Sergei Baškatov (isikukood 37306142269) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46135 ning tasuda tagatisraha 15 000 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.06.2019 16:00 oksjonil ID46135 osalemise eest. Kinnisvara: Narva-Jõesuu linn, Lageda // Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, “. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.06.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.06.2019 kell 10:00 ja lõpeb 25.06.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.06.2019 kell 10:00 ja lõpeb 02.07.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2018/1127
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1477516