Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtutäitur Sirje Tael müüb Jaak Klemm-le isikukood 37012082745 kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 2419335 kantud elamumaa katastriüksusel 48501:010:0015, aadressil Elamumaa 100%, Jõgeva maakond, Mustvee vald, Mustvee linn, Liiva tn 7 2971 m2.

Kahekordne maja nelja toaga, renoveerimine on pooleli. Maja suletud netopind 109,90 m2, Eluruumide pind 68,9 m2. Kuivkäimla, dušširuum, ahiküte, õhksoojuspump.
Saun on eraldi majas, milline on renoveerimisel.


Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 2419335

I jagu KINNISTU KOOSSEIS
Kande number 1
Katastritunnus 48501:010:0015
Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Jõgeva maakond, Mustvee vald, Mustvee linn, Liiva tn 7. Maakatastri andmed üle võetud 16.12.2017.

II jagu OMANIK
Jaak Klemm (isikukood 37012082745)
2.05.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.05.2007.Kohtunikuabi Riina Jääger

III jagu KOORMATISED JA KITSENDUSED
Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused
Kande number 2
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 26.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 1.11.2018. Kohtunikuabi Tiina Adoberg

IV jagu HÜPOTEEGID
Kande number 1
Hüpoteek summas 450 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.06.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 22.06.2007.Kohtunikuabi Mare Aasmäe

Enampakkumine viiakse läbi Danske Bank A/S Eesti filiaal hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist hüpoteegikanded ja keelumärked kustutakse.


Alghind: 22 500 euro(t).

Omanik: Jaak Klemm (isikukood 37012082745) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46664 ning tasuda tagatisraha 2 250 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.07.2019 11:30 oksjonil ID46664 osalemise eest. Kinnisvara: Liiva tn 7, Mustvee vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.07.2019 kell 11:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.06.2019 kell 11:30 ja lõpeb 10.07.2019 kell 11:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.07.2019 kell 11:30 ja lõpeb 18.07.2019 kell 11:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole: Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2018/857
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1482342