Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 28.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas Narva linnas Kangelaste tn 7a asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 20, üldpinnaga 73,10 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 626609 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 731/42314 (seitsesada kolmkümmend üks neljakümne kahe tuhande kolmesaja neljateistkümnendikku) mõttelist osa maatükist
ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 20 (plaanil nr 20), üldpinnaga 73,1 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr 6247-6336 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud asjaõiguslepinguga 26.02.2001.

II jakku on kantud omanikuna Maxim Chistyakov (isikukood 38306052228)

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 30.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.05.2019.(kuulub kustutamisele)
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 910 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. (kuulub kustutamisele)

Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 35 000 euro(t).

Omanik: Maxim Chistyakov (isikukood 38306052228) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47052 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.07.2019 16:00 oksjonil ID47052 osalemise eest. Kinnisvara: Kangelaste prospekt 7a, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.07.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 22.07.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 30.07.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/1091
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1490001