Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
59 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 16|GA Tehase nr: 67284
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224890
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586Alghind: 1 300 euro(t).

Omanik: Dermis OÜ (registrikood: 12661824) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47361 .

Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2019 kell 17:00 ja lõpeb 22.08.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 29.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 130 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumine toimub 05.08.2019 kl 12:00, aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 052/2017/586
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1496210
Seotud teadaanded:
Menetlus 052/2017/586
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495913)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495917)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495918)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495919)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495923)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495928)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495930)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495937)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495944)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495949)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495956)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495961)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495965)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495967)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495969)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495970)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495973)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495976)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495978)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495980)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495997)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495998)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495999)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496000)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496001)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496002)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496003)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496004)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496006)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496007)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496008)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496010)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496012)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496017)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496018)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496043)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496044)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496046)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496047)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496048)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496050)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496051)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496053)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496055)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496056)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496170)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496172)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496175)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496179)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496182)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496185)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496191)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496196)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496199)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496201)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496203)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496205)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496208)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496216)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496226)
Täitemenetluse teade (1537449)
Arhiivis
Täitmisteade (1464964)
Vara arestimise teade (1468502)
Täitetoimingu teade (1516496)
Täitetoimingu teade (1516502)
Täitetoimingu teade (1516507)
Täitetoimingu teade (1516510)
Täitetoimingu teade (1516517)
Täitetoimingu teade (1516525)