Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.08.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Heimo Vilpuu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
½ kaasomandis olev elamumaa 100%, Järva maakond, Paide linn, Viraksaare küla, Meto tee 10 (registriosa nr 2424036; katastritunnus 56503:001:0045), mille üldpind on 919,0 m2. Katastriüksusel 56503:001:0045 asuvad ehitised: SUVILA ehitisregistri kood 120293509.

Kinnisasja päraldised ja olulised osad: Kinnistusraamatu III jaos kande 1 all on sisse kantud keelumärge Alain Langerpaur (isikukood 37610294918) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Rahandusministeerium kasuks. 7.05.2008 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.05.2008.

Kinnistusraamatu IV jaos kanded puuduvad.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.


Alghind: 6 750 euro(t).

Omanik: Alain Langerpaur (isikukood 37610294918) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47939 ning tasuda tagatisraha 675 eurot Heimo Vilpuu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE652200221017187863 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.09.2019 12:00 oksjonil ID47939 osalemise eest. Kinnisvara: Meto tee 10 // Järva maakond, Paide linn, Viraksaare küla, Meto tee“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.09.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 09.09.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.09.2019 kell 11:00 ja lõpeb 13.09.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga tel 3 848 724 või e-post heimo.vilpuu@taitur.just.ee
Menetluse nr: 039/2004/1302
Kohtutäitur Heimo Vilpuu
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848724
E-post: Heimo.Vilpuu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri büroo töötaja Mari-Liis Vaas
Telefon: +3723848724
E-post: mari-liis.vaas@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1507794