Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Oru tn 17 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 71, üldpinnaga 61,80 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 1094209 all järgmises koosseisus:
I jakku on kantud 618/46316 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 71, mille üldpind on 61,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 71. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1087209, 1087309, 1087409, 1087509, 1087609, 1087709, 1087809, 1087909, 1088009, 1088109, 1088209, 1088309, 1088409, 1088509, 1088609, 1088709, 1088809, 1088909, 1089009, 1089109, 1089209, 1089309, 1089409, 1089509, 1089609, 1089709, 1089809, 1089909, 1090009, 1090109, 1090209, 1090309, 1090409, 1090509, 1090609, 1090709, 1090809, 1090909, 1091009, 1091109, 1091209, 1091309, 1091409, 1091509, 1091609, 1091709, 1091809, 1091909, 1092009, 1092109, 1092209, 1092309, 1092409, 1092509, 1092609, 1092709, 1092809, 1092909, 1093009, 1093109, 1093209, 1093309, 1093409, 1093509, 1093609, 1093709, 1093809, 1093909, 1094009, 1094109, 1094309, 1094409, 1094509, 1094609, 1094709, 1094809, 1094909, 1095009, 1095109, 1095209, 1095309, 1095409, 1095509, 1095609, 1095709, 1095809, 1095909, 1096009, 1096109 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 12.11.2002 asjaõiguslepinguga.
II jakku on kantud omanikuna Pavel Naydis (isikukood 37408232215)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 3.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.05.2019. (KUULUB KUSTUTAMISELE)
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 6 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 17.02.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.02.2016. (KUULUB KUSTUTAMISELE)
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 13 500 euro(t).

Omanik: Pavel Naydis (isikukood 37408232215) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48041 ning tasuda tagatisraha 1 350 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.10.2019 16:00 oksjonil ID48041 osalemise eest. Kinnisvara: Oru tn 17 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Oru tn 17, Narva linn, I“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.10.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.09.2019 kell 10:00 ja lõpeb 07.10.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/755
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1516940
Seotud teadaanded: