Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4806531.
Katastritunnus 38101:003:0040.
Sihtotstarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Laekvere alevik, Vassivere põik 4.
Pindala 4536 m2.
666/16578 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 66,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 4805931, 4806031, 4806131, 4806231, 4806331, 4806431, 4806631, 4806731, 4806831, 4806931, 4807031, 4807131, 4807231, 4807331, 4807431, 4807531, 4807631, 4807731, 4807831, 4807931, 4808031, 4808131, 4808231 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 28.08.2008 kinnistamisavaldusega.
3-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 66.6 m2, I korrus.


Alghind: 2 500 euro(t).

Omanik: NIINA HALLIK (isikukood 46207255219) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48487 ning tasuda tagatisraha 250 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.10.2019 23:59 oksjonil ID48487 osalemise eest. Kinnisvara: Vassivere põik 4, Vinni vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.09.2019 kell 17:00 ja lõpeb 07.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Laekvere vald (Laekvere Vallavalitsus (registrikood 75010803)) kasuks. 22.11.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.11.2010. Kohtunikuabi Ilona Kirm
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
KÜ võlg seisuga 01.05.2019 on summas 4130.96 eurot.
Menetluse nr: 158/2010/2331
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1518816