Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Priit Petter avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
21876/240680 kaasomandist: Ärimaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare põik 4, üldpindala 24068 m2; registriosa nr 1610901; katastritunnus 78408:809:0490.

Kinnistusraamatu III jakku on kantud:
Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kasutuskorra kokkulepe vastavalt 28.03.2006 lepingu punktile 5.2 ja 28.03 2006 lepingu lisaks 2 olevale plaanile. 28.03.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 5.05.2006.Kohtunikuabi Tiina Adoberg.

Isiklik kasutusõigus Osaühing Intermetalsteel (registrikood 10964058) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud veevarustuse- ja gaasitorustiku (tehnorajatised) ehitamiseks ja kasutamiseks vastavalt 19.06.2008.a. tõestatud lepingu punktidele 2.1 kuni 2.4, 2.6, 2.7 ning lepingu lisaks olevale plaanile. 19.06.2008 asjaõiguslepingu, 11.07.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.08.2008.Kohtunikuabi Tiina Adoberg.

Isiklik kasutusõigus Osaühing Intermetalsteel (registrikood 10964058) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud sidetrassi ehitamiseks ja kasutamiseks vastavalt 19.06.2008.a. tõestatud lepingu punktidele 3.1 kuni 3.3, 3.5 kuni 3.7 ning lepingu lisaks olevale plaanile. 19.06.2008 asjaõiguslepingu, 11.07.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.08.2008.Kohtunikuabi Tiina Adoberg.

Reaalservituut kinnistu nr 9253601 igakordse omaniku kasuks. Teeservituut tähtajaga kuni 07.12.2014.a, mis on seatud vastavalt 05.07.2010.a lepingu p. 2.1 kuni 2.5 ning lepingu lisaks 2 olevale plaanile ja 07.12.2012.a lepingu punktile 2.2 ja 2.3. 7.12.2012 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 9.01.2013. Kohtunikuabi Mare Tomingas.

Keelumärge Elektrijaama OÜ (registrikood 12120235) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Priit Petter (isikukood 36804092791), PuroAgave OÜ (registrikood 14779487) kasuks. 13.08.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.08.2019. Kohtunikuabi Ave Talts.

Kinnistusraamatu IV jakku on sisse kantud: Hüpoteek summas 500 000,00 eurot Elektrijaama OÜ (registrikood 12120235) kuuluvale mõttelisele osale PuroAgave OÜ (registrikood 14779487) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 12.08.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.08.2019. Kohtunikuabi Ave Talts.

Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks.
Hüpoteek ja keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.


Alghind: 350 000 euro(t).

Omanik: Elektrijaama OÜ (registrikood: 12120235) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49107 ning tasuda tagatisraha 35 000 eurot Priit Petter, kohtutäitur arveldusarvele nr EE544204278609536800 (Coop Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.11.2019 17:00 oksjonil ID49107 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Paljassaare põik 4, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.11.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2019 kell 17:00 ja lõpeb 08.11.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkuleppel kohtutäituriga vara asukohas eelnevalt kokkulepitud ajal. Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist üks päev ette kohtutäiturile. Lisainformatsiooni saab kohtutäituri büroost, telefon 5519899, e-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee, www.kv.ee, www.oksjonikeskus.ee, www.ametlikudteadaanded.ee
Menetluse nr: 023/2019/1354
Kohtutäitur Priit Petter
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6878455
E-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent Harold Kaha
Telefon: 6878455
E-post: Harold.Kaha@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1529903