Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Anne Böckler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Müüa 28,78 ha maatulundusmaad koos hoonetega Tartumaal, Kastre vallas, Sudaste külas, Kooli.

Maaameti andmetel on kinnisasja pindala 28,78 ha, millest haritav maa on 22,32 ha, metsamaa on 3,94 ha, õuemaa on 1,05 ha ja muu maa on 1,47 ha.

Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: ehitisregistrist nähtuvalt asub kinnisasjal:
1) Üksikelamu (ehitisregistri kood 120260087), mille ehitisealune pind on 18,1 m2, korruste arv 1;
2) Kelder (ehitisregistri kood 120260089), mille ehitisealune pind on 106,5 m2, korruste arv 1;
3) Ait-garaaž (ehitisregistri kood 120260090), mille ehitisealune pind on 71,4 m2, korruste arv 1;
4) Laut-küün (ehitisregistri kood 120260092), mille ehitisealune pin on 70,1 m2, korruste arv 1.

Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3425504. Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud katastritunnus 50101:001:0056, sihtotstarve maatulundusmaa 100%,asukoht Tartu maakond, kastre vald, Sudaste küla, Kooli, pindala 28,78 ha. Teise jakku on kande nr 1 all sisse kantud Vahur Ots (isikukood 37808192731). Kolmandasse jakku on kande nr 1 all sisse kantud isiklik kasutusõigus ühiselt Kalev Ots (isikukood 35007182768), Helli Ots (isikukood 45306252714) kasuks. Kasutusõigus on tähtajatu ja tasuta 31.10.2005.a. lepingu punktis 3.2.-3.4 toodud sisuga. Õiguse kustutamiseks piisab mõlema õigustatud isiku surma tõendamisest. Sellel kandel on järjekoht 4.jao kande nr 1 järel. 13.12.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.03.2006.Kohtunikuabi Eva Nemvalts. Kolmandasse jakku on kande nr 2 all sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Kelly Ots (sünd 29.07.2001), kohtutäitur Anne Böckler (isikukood 46711062724) kasuks. 15.10.2015 kohtutäituri avalduse, 8.09.2015 otsuse, 15.03.2012 kohtumääruse alusel sisse kantud 20.10.2015. Kohtunikuabi Katrin Kokk. Neljandasse jakku on kande nr 1 all sisse kantud hüpoteek summas 171 969,00 krooni (10 990,82 eurot) Eesti Vabariik kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sellel kandel on järjekoht 3.jao kande nr 1 ees. 13.12.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.03.2006.Kohtunikuabi Eva Nemvalts.

Pärast kinnisasja edukat müüki avalikul elektroonilisel enampakkumisel - jääb kinnisasja koormama Eesti Vabariik kasuks seatud hüpoteek ja isiklik kasutusõigus ühiselt Kalev Ots ja Helli Ots kasuks. Kinnisasja käsutamise keelumärge kustutatakse.


Alghind: 100 000 euro(t). Kinnisasja jääb koormama hüpoteek Eesti Vabariik kasuks ja isiklik kasutusõigus ühiselt Kalev Ots ja Helli Ots kasuks.

Omanik: Vahur Ots (isikukood 37808192731) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49146 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Anne Böckler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE051010010124431014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.11.2019 12:00 oksjonil ID49146 osalemise eest. Kinnisvara: Kooli, Kastre vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.11.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.11.2019 kell 14:00 ja lõpeb 13.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kohtutäitur Anne Böckler teavitab enampakkumisel osaleda soovivaid isikuid täiendavalt, et enampakkumisel olevale kinnisasjale rakendub kinnisasja omandamise kitsendamise seadus ning seetõttu tuleb juriidilisel isikul ja kolmanda riigi isikul esitada kohtutäiturile tõend, et isik vastab KAOKS §-dest 4, 5 ja 9 tulenevatele nõuetele. Kohtutäituri poolt nõutud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 05.11.2019 kell 12:00 kas läbi elektroonilise enampakkumise keskkonna või e-mailile maarja.kalk@taituriabi.just.ee.

Rohkem informatsiooni enampakkumise kohta kohtutäitur Anne Böckleri büroost või e-maililt maarja.kalk@taituriabi.just.ee .
Menetluse nr: 182/2016/1844
Kohtutäitur Anne Böckler
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Maarja Kalk
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.just.ee
Teadaande number 1530262