Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Marti Mamontov (isikukood 37303060300)  pankrotihaldur Martin Krupp avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kinnistu registriosa nr 3487302, asukohaga Nurmekaevu, Kõnnu küla, Kuusalu vald, 42301:005:0031, pindala 19,93 ha.

Kinnistusraamatu kolmandasse jakku on kantud:
1. Ostueesõigus Eesti Vabariik kasuks looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud alusel. 12.12.2006. a kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.01.20107. a.
2. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Konstantin Zakharenkov (isikukood 36212273733), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 25.05.2016. a kohtutäituri avalduse, 29.12.2015. a lepingu alusel sisse kantud 27.05.2016. a.
3. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. 30.08.2018. a kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.09.2018. a.
Kinnistusraamatu neljandasse jakku on kantud hüpoteek summas 64 000 eurot AS Odav Laen (registrikood 11691792) kasuks.


Alghind: 55 000 euro(t).

Omanik: Marti Mamontov (isikukood 37303060300) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49163 ning tasuda tagatisraha 5 500 eurot OÜ Cavere Õigusbüroo arveldusarvele nr EE162200221030071024 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2019 12:00 oksjonil ID49163 osalemise eest. Kinnisvara: Nurmekaevu, Kuusalu vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 16:25 ja lõpeb 31.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 08.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.
Menetluse nr: 2-18-13960
pankrotihaldur Martin Krupp
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: martin@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Martin Krupp
Telefon: 6844400
E-post: martin@cavere.ee
Teadaande number 1530874