Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamise algus: 31.10.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel.

31.10.2019 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-19-8478 kuulutati välja võlgniku, 
aktsiaselts Haljas (registrikood: 10040963, aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 106c, 11216),  pankrot 31.10.2019 kell 12:00.

Pankrotihalduriks nimetati Oliver Ennok (aadress Estonia pst 1, Tallinn 10143, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, telefon +3726844400, e-post oliver@cavere).

Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 26. novembril 2019 algusega kell 09:15 Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas aadressil Lubja 4, Tallinn 10115, saalis nr 3003.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3). Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur (PankrS § 37).
 
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7). Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul teate avaldamisest arvates (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3). Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7). Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.


Menetluse nr: 2-19-8478
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115, Lubja 4
Telefon: +372 6200100
E-post: hmktallinn.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1539101