Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 05.11.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 25.11.2015 määruse nr 19 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" §19 lõige 3 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 20.november kuni 27. november 2019 a.

Toetuse eesmärk on kohaliku algatusrühma jooksvate ja elavdamise kulude toetamine.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019007?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1541587