Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 07.11.2019
Avaldamise lõpp: 08.11.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts BHC (registrikood: 10249686) (aadress Raua tn 8, Viljandi linn, 71020 Viljandi maakond) poolt esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaloa) muutmise taotluse alusel on valminud muudetud keskkonnaloa nr L.ÕV/329084 eelnõu ja keskkonnaloa muutmise korralduse eelnõu. Aktsiaselts BHC käitis asub aadressil Raua tn 8, Viljandi linn, 71020 Viljandi maakond (katastritunnus 89701:001:0421; registriosa number 3979639). Ettevõtte põhitegevusalaks on hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine (EMTAK kood 28121). Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses tootmismahu suurenemisega.

Eelnõu(de) , loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, e-post: info@keskkonnaamet.ee, tel: 435 5610).
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 435 5610, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1542766