Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.11.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas, Metsapargi tn 12 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 25, üldpinnaga 48,20 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 737907 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 482/17397 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 25, mille üldpind on 48,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 25. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 735507, 735607, 735707, 735807, 735907, 736007, 736107, 736207, 736307, 736407, 736507, 736607, 736707, 736807, 736907, 737007, 737107, 737207, 737307, 737407, 737507, 737607, 737707, 737807, 738007, 738107, 738207, 738307, 738407 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 7.11.2001 asjaõiguslepinguga.
II on kantud omanikuna Viktoria Sergejeva (isikukood 48305302240)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks BB Finance OÜ (registrikood 11306564) kasuks. 12.12.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.12.2018.
III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Liising AS (registrikood 10079244), kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727) kasuks. 20.06.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.06.2019.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 244 000,00 krooni Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10079244) kasuks.

Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com


Alghind: 6 500 euro(t).

Omanik: VIKTORIA JUVANEN (isikukood 48305302240) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49630 ning tasuda tagatisraha 650 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.12.2019 16:00 oksjonil ID49630 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Metsapargi tn 12, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maako“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.12.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 04.12.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 12.12.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/1536
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1543282