Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.11.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Tõnis Laks (isikukood 37102050261)  pankrotihaldur Oliver Ennok avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
1105/22474 mõtteline osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 21, üldpind 110,50 m2, asukohaga Kalmistu tee 7a- 21, Nõmme linnaosa, Tallinn, katastritunnus 78404:403:0300, registriosa nr 24463901.

Eluruumi reaalosa moodustavad köetav eluruum (ehitisregistri andmetel 86,2 m2), maa-alune parkimiskoht (nr 21) ja panipaik. Saunas puudub keris.

Kinnistu regsitriosa kolmandasse jakku on kantud märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta.

Kinnistu registriosa neljandasse jakku on kantud hüpoteek summas 1 426 000 krooni AS SEB Pank kasuks ja hüpoteek summas 200 000 eurot Zoom Invest OÜ kasuks.

Kinnistu müügi korral märkus ja hüpoteegid kustutatakse.


Alghind: 123 000 euro(t).

Omanik: Tõnis Laks (isikukood 37102050261) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49636 ning tasuda tagatisraha 6 150 eurot Tõnis Laks arveldusarvele nr EE482200001106270458 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.11.2019 12:00 oksjonil ID49636 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kalmistu tee 7a, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.11.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.11.2019 kell 17:10 ja lõpeb 29.11.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.11.2019 kell 14:00 ja lõpeb 06.12.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.
Menetluse nr: 2-18-8737
pankrotihaldur Oliver Ennok
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: Oliver@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Oliver Ennok
Telefon: 6844400
E-post: info@cavere.ee
Teadaande number 1543400