Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.11.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
OÜ Kingikaubamaja (registrikood: 12543912) pankrotihaldur Oliver Ennok avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Külmkapp Liebherr

Alghind: 270 euro(t).

Omanik: OÜ Kingikaubamaja (registrikood: 12543912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49639 ning tasuda tagatisraha 25 eurot OÜ Kingikaubamaja (pankrotis) arveldusarvele nr EE931010220223998222 (AS SEB Pnk ). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.11.2019 12:00 oksjonil ID49639 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.11.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.11.2019 kell 17:30 ja lõpeb 19.11.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.11.2019 kell 15:00 ja lõpeb 26.11.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.
Menetluse nr: 2-18-18934
pankrotihaldur Oliver Ennok
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: Oliver@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Oliver Ennok
Telefon: 6844400
E-post: info@cavere.ee
Teadaande number 1543410
Seotud teadaanded:
Menetlus 2-18-18934
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1417739)
Pankroti väljakuulutamise teade (1430153)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1480713)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1487797)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1519299)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1527499)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1527500)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1527501)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1527502)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1527503)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1535320)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1535321)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1535322)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1535324)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1535325)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1535326)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1543407)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1543408)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1543411)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1543413)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1551136)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1551137)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1551138)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1551139)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1551140)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1551141)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1592153)
Arhiivis
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1519228)