Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.12.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
AS Suwem (pankrotis) (registrikood: 10081904) pankrotihaldur Einar Vallandi avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Tsiviilasjas nr 2-15-9657 Harju Maakohtu 10.12.2018 otsusega OÜ-lt Hauger (registrikood 10366854) AS-i Suwem (registrikood 10081904) pankrotihalduri Einar Vallandi (isikukood 37201042725) kasuks välja mõistetud 1) tarnitud kauba maksumus 16 411,57 eurot; 2) kuni 28.06.2015 arvutatud viivis 559,83 eurot; 3) võla sissenõudmise kulu 40 eurot; 4) riigilõiv 700,50 eurot; 5) 16 411,57 euro suuruselt põhivõlalt alates 29.06.2015 arvutatud viivis VÕS § 113 lg 1 teises lauses ettenähtud ulatuses; 6) 700,50 euro suuruselt riigilõivult arvutatud viivis VÕS § 113 lg 1 teises lauses ettenähtud ulatuses, alates kohtuotsuse jõustumisest (10.01.2019) kuni tasumiseni.

Alghind: 3 000 euro(t). Hind ei sisalda ja sellele ei lisandu käibemaksu.

Omanik: AS Suwem (pankrotis) (registrikood: 10081904)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50101 ning tasuda tagatisraha 150 eurot Suwem AS (pankrotis) arveldusarvele nr EE142200001120147211 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.12.2019 12:00 oksjonil ID50101 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.12.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.12.2019 kell 13:20 ja lõpeb 13.12.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.12.2019 kell 16:00 ja lõpeb 23.12.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendavat teavet vara kohta saab pankrotihaldurilt telefonil 511 8670.
Menetluse nr: 2-15-9836
pankrotihaldur Einar Vallandi
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420583
E-post: einar.vallandi@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Einar Vallandi
Telefon: 5118670
E-post: einar.vallandi@haldur.just.ee
Teadaande number 1552275