Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
2 hoonestamata kinnistut Pärnumaal, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 40 ja Poeg 32
Kinnistusraamatust nähtuvad kanded:
I. Kinnistusregistri osa nr 1595506 ja katastritunnus 73001:001:0189 Tootmismaa 100%, Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 32.(4259 m2).
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, JK & Co OÜ kasuks.
2. Hüpoteek summas 800 000,00 eurot JK & Co OÜ kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 1593006; 1593106; 1593206; 1593306; 1593406; 1593506; 1593606; 1593706; 1593806; 1593906; 1594006; 1594106; 1594206; 1594306; 1594406; 1594506; 1594606; 1595006; 1595106; 1595206; 1595306; 1595406; 1595806; 1595906; 1596006; 1596106; 1596206; 1596306.
Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.

II Kinnistusregistri osa nr 1596306 ja katastritunnus 73001:001:0197 Tootmismaa 100%, Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 40.(4809 m2).
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, JK & Co OÜ kasuks.
2. Hüpoteek summas 800 000,00 eurot JK & Co OÜ kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 1593006; 1593106; 1593206; 1593306; 1593406; 1593506; 1593606; 1593706; 1593806; 1593906; 1594006; 1594106; 1594206; 1594306; 1594406; 1594506; 1594606; 1595006; 1595106; 1595206; 1595306; 1595406; 1595506; 1595806; 1595906; 1596006; 1596106; 1596206.

Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 17 000 euro(t).

Omanik: AMPLION ENTERPRISES OÜ (registrikood: 12327769) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50124 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.01.2020 23:59 oksjonil ID50124 osalemise eest. Kinnisvara: Poeg 32, Tori vald, Pärnu maakond; Kinnisvara: Poeg 40, Tori vald, “. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.01.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.12.2019 kell 17:00 ja lõpeb 02.01.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.01.2020 kell 11:00 ja lõpeb 13.01.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2018/1841
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1553247