Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.12.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Best Building OÜ (registrikood: 11675238)  pankrotihaldur Saima Laumets avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
OÜ Best Building (pankrotis) kuuluv kinnistusregistri registriosa nr 1649638 (katastritunnus 85603:001:0030) kantud elamumaa, pindala 3951 m², aadress Saverna küla Valgjärve vald Põlva maakond.
Teise jakku on omanikuna sisse kantud OÜ Best Buildin (registrikood 11675238).
Kolmandas jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Maksu- ja Tolliameti kasuks. 04.01.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel isse kantud 05.01.2018. Kohtunikuabi Lii Hallikvere.
Neljandasse jakku on esimesele järjekohale on seatud kohtulik hüpoteek summas 19 617,00 eurot Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820) kasuks.03.06.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 8.05.2017. Kohtunikuabi Ilona Kim.
Teisele järjekohale on seatud kohtulik hüpoteek summas 20 067,00 eurot Investly Holding OÜ (registrikood 12710066) kasuks. 18.08.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 25.08.2017. Kohtunikuabi Tiina Kullamä.
Kolmandale järjekohale on seatud kohtulik hüpoteek summas 48 678,89 eurot Investly Holding OÜ (registrikood 12710066) kasuks. 22.08.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 25.08.2017. Kohtunikuabi Tiina Kullamä.
Neljandale järjekohale on seatud kohtulik hüpoteek summas 16 273,97 eurot investly Holding OÜ (registrikood 12710066) kasuks. 7.09.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 14.09.2017. Kohtunikuabi Tiiu Karu.
Viiendale järjekohale on seatud kohtulik hüpoteek summas 95 971,45 eurot Investly Holding OÜ (registrikood 12710066) kasuks. 12.09.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 19.09.2017. Kohtunikuabi Tiiu Karu.
Müügi korral käsutamise keelumärge ja kohtulikud hüpoteegid kustutatakse.


Alghind: 60 000 euro(t).

Omanik: Best Building OÜ (registrikood: 11675238) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50412 ning tasuda tagatisraha 6 000 eurot OÜ Best Building (pankrotis) arveldusarvele nr EE251010220215283220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.01.2020 09:00 oksjonil ID50412 osalemise eest. Kinnisvara: Tiigi, Põlva vald, Põlva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.01.2020 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.12.2019 kell 09:00 ja lõpeb 09.01.2020 kell 09:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.01.2020 kell 09:00 ja lõpeb 14.01.2020 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab eelnevalt tutvuda halduriga kokku leppides mob. tel. +3725069617 või e-posti teel saima.laumets@dica.ee, pankrotihaldur Saima Laumets.
Menetluse nr: 2-17-16879
pankrotihaldur Saima Laumets
Nafta 1, 10152 Tallinn
Telefon: 6623628
E-post: saima.laumets@dica.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Saima Laumets
Telefon: 6623628
E-post: saima.laumets@dica.ee
Teadaande number 1560007