Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 51 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 65, üldpinnaga 48 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 124707 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 480/54616 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 65, mille üldpind on 48,00 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 118307, 118407, 118507, 118607, 118707, 118807, 118907, 119007, 119107, 119207, 119307, 119407, 119507, 119607, 119707, 119807, 119907, 120007, 120107, 120207, 120307, 120407, 120507, 120607, 120707, 120807, 120907, 121007, 121107, 121207, 121307, 121407, 121507, 121607, 121707, 121807, 121907, 122007, 122107, 122207, 122307, 122407, 122507, 122607, 122707, 122807, 122907, 123007, 123107, 123207, 123307, 123407, 123507, 123607, 123707, 123807, 123907, 124007, 124107, 124207, 124307, 124407, 124507, 124607, 124807, 124907, 125007, 125107, 125207, 125307, 125407, 125507, 125607, 125707, 125807, 125907, 126007, 126107, 126207, 126307, 126407, 126507, 126607, 126707, 126807, 126907, 127007, 127107, 127207, 127307, 127407, 127507, 127607, 127707, 127807, 127907, 128007, 128107, 128207, 128307, 128407, 128507, 128607, 128707, 128807, 128907, 129007, 129107, 129207 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

II on kantud omanikuna Valeri Gorin (isikukood 38310012239).
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 51 korteriühistu (registrikood 80015843) kasuks. 2.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.05.2018. KUULUB KUSTUTAMISELE PEALE EDUKAT ENAMPAKKUMIST.
III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 24.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.05.2019. KUULUB KUSTUTAMISELE PEALE EDUKAT ENAMPAKKUMIST.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 575 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. KUULUB KUSTUTAMISELE PEALE EDUKAT ENAMPAKKUMIST.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 4 800 euro(t).

Omanik: Aleksandr Gorin (isikukood 38310012229); Anatoli Gorin (isikukood 35709252239); Maris Libene (isikukood 47608252236); Sergei Gorin (isikukood 38105072220); Valeri Gorin (isikukood 38310012239) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50823 ning tasuda tagatisraha 480 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.02.2020 16:00 oksjonil ID50823 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 51, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.02.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 12.02.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.02.2020 kell 10:00 ja lõpeb 20.02.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/1103, 066/2019/1104, 066/2019/1102, 066/2019/1101, 066/2019/1100
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1568863
Seotud teadaanded:
Menetlus 066/2019/1101
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521962)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521973)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543695)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543711)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543805)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1568561)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1589076)

Menetlus 066/2019/1100
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521962)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521973)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543695)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543711)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543805)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1568561)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1589076)

Menetlus 066/2019/1103
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521962)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521973)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543695)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543711)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543805)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1568561)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1589076)

Menetlus 066/2019/1102
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521962)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521973)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543695)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543711)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543805)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1568561)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1589076)

Menetlus 066/2019/1104
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521962)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521973)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543695)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543711)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1543805)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1568561)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1589076)