Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Marek Kolpakov'ile (38603286537) kuuluv Fishexest OÜ (14063620) osa nimiväärtusega 2500.00 eurot.

Käibemaksukohustuslase number EE101908849 alates 20.09.2016.

Ettevõtjal Fishexest OÜ (14063620) seisuga 14.01.2020 maksuvõlg puudub.

Veterinaar- ja toiduamet 04.12.2019.a otsus nr 522 Püügivõimaluste 2020.aasta jaotus Põlva maakonnas kalapüügiks Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel:
* Fishexest OÜ ( 14063620) püügivahend avaveevõrk; osak 0.0200; arv tk 9
* Fishexest OÜ ( 14063620) püügivahend kaldavõrk; osak 0.076; arv tk 1
* Fishexest OÜ ( 14063620) püügivahend mõrd mõrrajadas; osak 0.0077; arv tk 2

Keelumärked/ vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Aive Kolsar poolt. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale (Fishexest OÜ (14063620) osa nimiväärtusega 2500.00 EUR) käsutamise keelumärge täitemenetluse raames.
Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.


Alghind: 2 900 euro(t).

Omanik: MAREK KOLPAKOV (isikukood 38603286537) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50857 ning tasuda tagatisraha 290 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.02.2020 12:00 oksjonil ID50857 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.01.2020 kell 16:00 ja lõpeb 04.02.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 11.02.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2018/1102
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1568927
Seotud teadaanded: