Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Taive Peedosaar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2834735 kantud kinnisasi katastritunnusega:
1. 61601:001:0654, tootmismaa 100%, Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Neanurme küla, Neanurme farm, 3,56 ha;
2. 61601:001:0655, maatulundusmaa 100%, Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Neanurme küla, Karjakopli, 32,18 ha,
Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud osaühing Kaavere Agro (registrikood 10804403).
Tasuta hoonestusõigus vastavalt 12.11.2010 lepingu punktile viis (5.), sealhulgas vastavalt punktile 5.9. on hoonestusõiguse võõrandamiseks või piiratud asjaõigustega koormamiseks vajalik kinnistu omaniku nõusolek ning vastavalt punktile 5.10. jäävad hoonestusõiguse lõppemisel või Omanikule langemisel kõik hoonestusõiguse alal asuvad ehitised kinnistu omanikule.
Kinnistusraamatu II jaos:
omanikuna sisse kantud LAVETO OÜ (registrikood 11043296);
Kinnistusraamatu III jaos:
1. ostueesõigus kinnistu nr 2834235 igakordse omaniku kasuks. 12.11.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 24.11.2010;
2. keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (registrikood 70005967)) kasuks. 8.10.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.10.2019.
Kinnistusraamatu IV jaos:
Esimesel järjekohal hüpoteek summas 1 000 000,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 9435; 72735; 2053435; 2074135; 2453535; 2834235; 2834335; 2834835.
Kinnisasja päraldised ja olulised osad ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve :

Katastriüksusel 61601:001:0654 asuv 1-korruseline sigala 1984- nuumikutele ja võõrdepõrsastele ehitisregistrikoodiga 120611116, ehitisealuse pinnaga 6 220 m2, esmase kasutuselevõtu aasta 2014.
Vundamendi liik: madalvundament; kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal: tellis, monteeritav raudbetoon; välisseina välisviimistluse materjal: metall (seal hulgas plekk või profiilplekk); välisseina liik: tellis, väikeplokk; katuste ja katuselagede kandva osa materjal monteeritav raudbetoon; vahelagede kandva osa materjal monteeritav raudbetoon; katusekatte materjal: plekk.
Elektrisüsteemi liik: võrk; veevarustuse liik: lokaalne; kanalisatsiooni liik lokaalne; soojusvarustuse liik: kohtküte.
Seakasvatusruumid seadmetega, söödaköök seadmetega; söödapunkrid.


Alghind: 200 000 euro(t). hoonestatud kinnisasi

Omanik: Laveto OÜ (registrikood: 11043296) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51424 ning tasuda tagatisraha 20 000 eurot Taive Peedosaar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE021010010124019012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.03.2020 10:00 oksjonil ID51424 osalemise eest. Kinnisvara: Neanurme farm;Karjakopli, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.03.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.02.2020 kell 10:00 ja lõpeb 10.03.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.03.2020 kell 10:00 ja lõpeb 18.03.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
taive.peedosaar@taitur.just.ee
Menetluse nr: 112/0197/02
Kohtutäitur Taive Peedosaar
Jüri 43, 65610 Võru
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Taive Peedosaar
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande number 1579769