Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Heimo Vilpuu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistusraamatu andmed kinnisasja kohta:
1)Elamumaa 100%, Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Aasa tn 9- M1 (registriosa nr 2276736; katastritunnus 56601:006:0760), mille üldpind on 79,90 m2.
2)Elamumaa 100%, Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Aasa tn 9 - M3 (registriosa nr 2276936; katastritunnus 56601:006:0760), mille üldpind on 24,20 m2
3)Elamumaa 100%, Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Aasa tn 9 - M6 (registriosa nr 2277236; katastritunnus 56601:006:0760), mille üldpind on 105,70 m2.

Kinnisasja päraldised ja olulised osad:
Kinnistusraamatu III jaos kande 2 all (registriosa nr 2276736) on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Paide linn, Aasa tn 9 korteriühistu (registrikood 80478224), kohtutäitur Heimo Vilpuu (isikukood 37612145231) kasuks.
Kinnistusraamatu III jaos kande 1 all (registriosa nr 2276936) on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Paide linn, Aasa tn 9 korteriühistu (registrikood 80478224), kohtutäitur Heimo Vilpuu (isikukood 37612145231) kasuks.
Kinnistusraamatu III jaos kande 1 all (registriosa nr 2277236) on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Paide linn, Aasa tn 9 korteriühistu (registrikood 80478224), kohtutäitur Heimo Vilpuu (isikukood 37612145231) kasuks.
Kinnistusraamatu IV jaos kanded puuduvad (registriosa nr 2276736, 2276936, 2277236).

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks ja keelumärked kustutatakse peale edukat enampakkumist.


Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: Leo Lennart Liljeström (isikukood 34805170038) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51429 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Heimo Vilpuu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE652200221017187863 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.03.2020 12:00 oksjonil ID51429 osalemise eest. Kinnisvara: Paide linn, Aasa tn 9, Paide linn, Järva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.03.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 11.03.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.03.2020 kell 11:00 ja lõpeb 20.03.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga tel 3 848 724 või e-post heimo.vilpuu@taitur.just.ee
Menetluse nr: 039/2019/49
Kohtutäitur Heimo Vilpuu
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848724
E-post: Heimo.Vilpuu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri büroo töötaja Mari-Liis Vaas
Telefon: +3723848724
E-post: mari-liis.vaas@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1579881