Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/4 suuruse kaasomandi osa (1-toaline korter; üp: 25.10 m2, 1. korrus), registriosa nr. 2828702, asukohaga Järve tn 4a-2, Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa (katastritunnus 11201:004:0056/11201:004:0360).
Kinnistusraamatust nähtuvad Karl Kaljulaid?i kaasomandi osal lasuvad koormatised: Keelumärge Karl Kaljulaid (isikukood 38910010013) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 9.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.12.2019. Keelumärge Karl Kaljulaid (isikukood 38910010013) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046) kasuks. 12.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.12.2019.
Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärked Karl Kaljulaid?i kaasomandi osal kustutatakse.


Alghind: 7 500 euro(t).

Omanik: Karl Kaljulaid (isikukood 38910010013) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51431 ning tasuda tagatisraha 375 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.03.2020 10:00 oksjonil ID51431 osalemise eest. Kinnisvara: Järve tn 4b;Järve tn 4a, Anija vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.03.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2020 kell 17:00 ja lõpeb 06.03.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.03.2020 kell 11:00 ja lõpeb 13.03.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.

Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.

Maakler Karmen Vaha
Tel: 53307933
E-post: karmen.vaha@pindi.ee
Menetluse nr: 175/2019/1298
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kristel Lobjakas
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1579971