Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 28.02.2020 18:35
Parandaja: Kadri Artamonov (Kohtutäitur Kaire Põlts).
Parandamise põhjus: Asjaolude täpsustamine.
Vaata eelmist versiooni
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel ANATOLI KONSTANTINOV'le kuuluvad alljärgnevad kinnisasjad ühiselt:
1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 2347007 kantud elamumaa 100% asukohaga Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ritsika tn 28-2, mille koosseisu kuulub 503/1943 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 2, mille üldpind on 50,3 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2346907, 2347107, 2347207 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Korteriomandi ese on määratud 23.03.2006 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 32207:002:0009.

Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 2 - toaline (eluruumi pind 50.3 m2) - ehitusregistri järgi.
Võlgniku väitel on korteris 5 tuba, kokku ehitatud korteriga nr 3.

Kinnisasjale on seatud:1) Keelumärge Anatoli Konstantinov kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts, Jelena Konstantinova kasuks. 11.10.2013 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.10.2013.2) Hüpoteek summas 137 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2347107. 18.01.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.01.2010.3) Hüpoteek summas 260 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2347107. 12.07.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.07.2010. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 2 - toaline (eluruumi pind - 46 m2) - ehitusregistri järgi. Võlgniku väitel on korteris kokku 5 tuba, kokku ehitatud korteriga nr 2. NB Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keeulumärge kustutamisele. Hüpoteegid kustutamisele ei kuulu.

Hüpoteegiga tagatud nõude jääk on 14.02.2020 seisuga ca summas 2446 eurot.

2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 2347107 kantud elamumaa 100% asukohaga Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ritsika tn 28-3, mille koosseisu kuulub 460/1943 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 3, mille üldpind on 46,0 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 3. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2346907, 2347007, 2347207 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Korteriomandi ese on määratud 23.03.2006 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 32207:002:0009.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge Anatoli Konstantinov kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Jelena Konstantinova, kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 11.10.2013 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.10.2013.
2) Hüpoteek summas 137 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2347007. 18.01.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.01.2010.
3) Hüpoteek summas 260 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2347007. 12.07.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.07.2010.
NB Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keeulumärge kustutamisele. Hüpoteegid kustutamisele ei kuulu.

Hüpoteegiga tagatud nõude jääk on 14.02.2020 seisuga ca summas 2446 eurot.


Alghind: 1 000 euro(t).

Omanik: KONSTANTINOV ANATOLI (isikukood 37204190275) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51456 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.03.2020 12:00 oksjonil ID51456 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Ritsika tn 28, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.03.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2020 kell 18:05 ja lõpeb 11.03.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 19.03.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 02.03.2020. a kell 14:00 ja 09.03.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2013/2982
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1580288