Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU KOOSSEIS
1 44603:002:0057 Elamumaa 100%, Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa tn 7. 2365,0 m2
Maakatastri andmed üle võetud 24.12.2018.

391/19964 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 13, mille üldpind on 39,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 13. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 6885202, 6885302, 6885402, 6885502, 6885602, 6885702, 6885802, 6885902, 6886002, 6886102, 6886202, 6886302, 6886502, 6886602, 6886702, 6886802, 6886902, 6887002, 6887102, 6887202, 6887302, 6887402, 6887502, 6887602, 6887702, 6887802, 6887902, 6888002, 6888102, 6888202, 6888302, 6888402, 6888502, 6888602, 6888702, 6888802, 6888902, 6889002, 6889102, 6889202, 6889302, 6889402, 6889502, 6889602, 6889702, 6889802, 6889902. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 15.05.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

OMANIK
Sergei Štšigartsov (isikukood 36204290257)
30.01.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.02.2019.

KOORMATISED JA KITSENDUSED
1
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Risto Sepp , Maria Muljarova , Mihkel Haidak kasuks. 26.06.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 1.07.2019.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.Alghind: 36 000 euro(t).

Omanik: Sergei Štšigartsov (isikukood 36204290257) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51458 ning tasuda tagatisraha 3 600 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.03.2020 10:00 oksjonil ID51458 osalemise eest. Kinnisvara: Kallasmaa tn 7, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.03.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.02.2020 kell 12:10 ja lõpeb 08.03.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.03.2020 kell 10:00 ja lõpeb 16.03.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2019/1012
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Õnne Kivi
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1580495