Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 25.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Märt Moosar omandisse kuuluvat 3/12 kaasomandiosa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 699439, mis koosneb:
1. katastritunnus 36001:004:0661, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, asukoht Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Laane küla, Tõrva-Suurtõnise. Pindala 25,34 ha.
2. katastritunnus 36001:004:0662, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, asukoht Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Laane küla, Tõrva-Suurtõnise. Pindala 9,32 ha.
3. katastritunnus 36001:004:0663, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, asukoht Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Uia küla, Tõrva-Suurtõnise. Pindala 11,45 ha.
4. katastritunnus 36001:004:0664, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, asukoht Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Uia küla, Tõrva-Suurtõnise. Pindala 3,8 ha.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge Märt Moosar (isikukood 36904270242) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Raimonds Kisiels (Läti Vabariik isikukood 110370-12747), kohtutäitur Kristiina Feinman kasuks. 10.10.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.10.2019.

Keelumärge kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel.


Alghind: 21 000 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Märt Moosar (isikukood 36904270242) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52183 ning tasuda tagatisraha 2 100 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2020 12:00 oksjonil ID52183 osalemise eest. Kinnisvara: Tõrva-Suurtõnise, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 22.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2019/1203
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1593330