Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 25.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Condor Inkasso OÜ (registrikood 11081243) kuuluv 1071/5504 kaasomandi osa Jakobi tn 22 // 22a, Tallinn kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 19166601 (katastritunnus 78401:111:0008). Elamumaa 90%, Ärimaa 10%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jakobi tn 22 // 22a. Kinniasja pindala 857,0 m2. Kinnistusraamatusse kantud kasutuskora kokkuleppe kohaselt kuulub Condor Inkasso OÜ ainuvaldusesse ja kasutusse korter nr 11 ja 12.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos kanne nr 4 Keelumärge CONDOR INKASSO OÜ (registrikood 11081243) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Merike Metsma (isikukood 44808202790) kasuks. 21.11.2013 kohtumääruse alusel sisse kantud 3.12.2013.
III. jaos kanne nr 6 Keelumärge CONDOR INKASSO OÜ (registrikood 11081243) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Inna Põdermaa (isikukood 47007280240) kasuks.
IV. jaos kanne nr 12 Hüpoteek summas 2 470 000,00 krooni CONDOR INKASSO OÜ (registrikood 11081243) kuuluvale mõttelisele osale Inna Põdermaa (isikukood 47007280240) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Kohtutäiturile teadaolevalt vajab korter 11 ja 12 kapitaalremonti.

Alghind: 200 000 euro(t).

Omanik: Condor Inkasso OÜ (registrikood: 11081243) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52195 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.04.2020 12:00 oksjonil ID52195 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Jakobi tn 22, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.03.2020 kell 18:00 ja lõpeb 20.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 24.04.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 15.04.2020 kell 12:00 vara asukohas. Varaga tutvumine ja lisainfo viljo.konsap@taituriabi.vilippus.ee, tel 684 0620 või kohtutäituri abi Viljo Konsap - tel. 58161459
Menetluse nr: 022/2019/8342
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Viljo Konsap
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande number 1593587
Seotud teadaanded: