Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Oilseeds Tehnika OÜ-le (registrikood 11247028) kuuluv ärimaa Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr. 4443904, kinnistu asub katastriüksusel 94901:007:1692, aadressil Tartu maakond, Kambja vald, Tõrvandi alevik, Kauba tee 10.

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 4443904
Katastritunnus 94901:007:1692
Sihtotstarve ja asukoht: Ärimaa 100%, Tartu maakond, Kambja vald, Tõrvandi alevik, Kauba tee 10.

Omanik Oilseeds Tehnika OÜ (11247028) (endise nimega Jatiina OÜ)
Katastritunnus: 94901:007:1692
Korruseid: 3
Korrus: 1
Krunt: 5840.00 m2
Üldpind: 1579.80 m2
Ehitusaasta: 2015
Ehitise materjal: Paneel
Küte: Lokaalne, gaasiga
Kinnisasi on Tartu maakonnas, Kambja vallas, Ülenurme Tehnopargis asuv hoonestatud kinnistu.
2015 aastal valminud hoone võimaldab ruume kasutada nii lao- ja tootmispinnana kui ka
kaubanduspinnana. Hoone siseviimistlus on kaasaegne. Projekteerimisel on mõeldud töötajate mugavusele.
Ruumid on avarad ja valgusküllased. Erinevatel korrustel on olemas piisavalt WC ruume. Rajatud on pesemisvõimalus koos saunaruumidega. Laoruumis asub kanal rasketehnika remondiks ja paigaldatud on telfer (4,9 T). Hoones on gaasiküte.
Kinnistu asub Tõrvandi alevikus vahetult Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres. Tegemist on Tartu linna läbiva ühe suurema liiklustihedusega maanteega. Tartu linna piir jääb ca 3,5 km kaugusele. Kinnistu paikneb äri- ja tootmispindade piirkonnas, kus on peamiselt kontori- ja olmeruumidega varustatud tootmis- ja laohooned, aga ka kaubandus- ja teenindushooned. Juurdepääsutee on asfalteeritud. Kinnistu teenindusmaa on kaetud kiviparketiga ja maantee poolses otsa murukattega. Kinnistu on ümbritsetud aiaga.
Kinnisasja hoonet koormab 02.juunil 2015 sõlmitud mitteeluruumi üürileping 104 m² osas, üürnik Tecalemit. Üürnik kasutab ruumi garaaziruumina. Ruumi muul otstarbel kasutamine on lubatud üksnes üürileandja kirjalikul nõusolekul. Lepingus lepingu tähtajas ei ole kokku lepitud.
Kinnisaja omaniku ehk võlgniku poolt toimub Kinnisasja ja hoone vabastamine 6 kuu jooksul enampakkumise parimaks tunnistamisest.

Portaalis KV.ee kuulutuse otseviide: www.kv.ee/3221367


Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused, v.a. hüpoteegid ja märked, käsutusõiguse kitsendused III jaos:
Kanne 1: Isiklik kasutusõigus AS Eesti Telekom (registrikood 10234957) kasuks. Tasuline tähtajatu isiklik kasutusõigus telekommunikatsioonivõrgu ehitamiseks, omamiseks ja kasutamiseks vastavalt 27.06.2003 lepingule ja 17.03.2006 lepingule lisatud plaanile, algselt sisse kantud 06.08.2003, jagamise käigus siia üle
Kantud
Kanne 2: Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu ja üleantav isiklik kasutusõigus elektrimaakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks tasuta või arvates seadusega kasutusõiguse eest tasumäärade kehtestamisest tasu eest vastavalt seaduses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 10.02.2005 lepingu punktidele 3, 4 ja 5 ning lepingu lisaks olevale plaanile. 10.02.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 01.03.2005, jagamise käigus siia üle kantud

Kanne 4: Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks ühiselt Osaühing Anovela Kinnisvara registrikood 10353076), OÜ ARENDUSVARA (registrikood 11230950) kasuks. Üleantav isiklik kasutuõigus
elektripaigaldise - kõrgepingekaablitrassi - ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks vastavalt 24.03.2010 lepingu punktile 3.2. ja lepingu lisaks olevale skeemile. Kaaskoormatud kinnistud nr 4443804, 4444004, 4445004, 4445104. Kanne asub 3 Sisse kantud 29.03.2010. 24.03.2010 asjaõiguslepingu alusel muudetud
30.03.2010. Kohtunikuabi Hele Olli kehtiv jao kandega nr 5-8 samal järjekohal. 24.03.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 30.03.2010. Kohtunikuabi Hele Olli

Kanne 5: Isiklik kasutusõigus ühiselt Osaühing Anovela Kinnisvara (registrikood 10353076), OÜ ARENDUSVARA (registrikood 11230950) kasuks. Üleantav isiklik kasutusõigus veetorustiku ehitamiseks, omamiseks ja
majandamiseks vastavalt 24.03.2010 lepingu punktile 4.2. ja lepingu lisaks olevale skeemile ning 31.01.2013.a. lepingu punktile kolm kaks (3.2.) ja lepingu lisaks olevale plaanile nr 1.vastavalt 24.03.2010 lepingu punktile 4.2. ja lepingu lisaks olevale skeemile ning 31.01.2013.a. lepingu punktile kolm kolm (3.3.) ja lepingu lisaks olevale plaanile nr 1. Kaaskoormatud kinnistud nr 4443804, 4444004, 4445004, 4445104.
Kanne asub 3. jao kandega nr 4 ja kandega 6-8 samal järjekohal.

Kanne 6: Isiklik kasutusõigus ühiselt Osaühing Anovela Kinnisvara (registrikood 10353076), OÜ ARENDUSVARA (registrikood 11230950) kasuks. Üleantav isiklik kasutusõigus sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks vastavalt 24.03.2010 lepingu punktile 5.2. ja lepingu lisaks olevale skeemile. Kanne asub 3. jao kandega nr 4-5 ja 7-8 samal järjekohal. 24.03.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 29.03.2010. Kohtunikuabi Hele Olli

Kanne 7: Isiklik kasutusõigus ühiselt Osaühing Anovela Kinnisvara (registrikood 10353076), OÜ ARENDUSVARA (registrikood 11230950) kasuks. Üleantav isiklik kasutusõigus kuivenduskraavi ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks vastavalt 24.03.2010 lepingu punktile 6.2. ja lepingu lisaks olevale
skeemile. Kaaskoormatud kinnistud nr 4443804, 4445004, 4445104. Kanne asub 3. jao kandega nr 4-6 ja kandega nr 8 samal järjekohal 24.03.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 29.03.2010. Kohtunikuabi Hele Olli

Kanne 8: Isiklik kasutusõigus ühiselt Osaühing Anovela Kinnisvara (registrikood 10353076), OÜ ARENDUSVARA (registrikood 11230950) kasuks. Üleantav isiklik kasutusõigus isevoolse kanalisatsioonitorustiku - ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks vastavalt 24.03.2010 lepingu punktile 7.2. ja lepingu lisaks olevale skeemile ning 31.01.2013.a. lepingu punktile kolm kaks (3.2.) ja lepingu lisaks olevale plaanile nr 1.vastavalt 24.03.2010 lepingu punktile 7.2. ja lepingu lisaks olevale skeemile ning
31.01.2013.a. lepingu punktile kolm kolm (3.3.) ja lepingu lisaks olevale plaanile nr 1. Kaaskoormatud kinnistud nr 4443804, 4445004, 4445104. Kanne asub järjekohalt 3. jao kandega nr 4-7 samal järjekohal.

Kanne 10:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OP Corporate Bank plc (registrikood 0199920-7) kasuks. 4.02.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.02.2020. Kohtunikuabi Tiiu Karu

Kinnistut koormavad hüpoteegikanded IV jaos:
Kanne 3: Hüpoteek summas 1 300 000,00 eurot Pohjola Bank plc (registrikood 0199920-7) kasuks. Kinnistu
igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.10.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.11.2014. Kohtunikuabi Lii Hallikvee Kanne 4: Hüpoteek summas 500 000,00 eurot OP Corporate Bank plc (registrikood 0199920-7) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 29.08.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.09.2019. Kohtunikuabi Ülle Juhanson

Kanne 4: Hüpoteek summas 500 000,00 eurot OP Corporate Bank plc (registrikood 0199920-7) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 29.08.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.09.2019. Kohtunikuabi Ülle Juhanson

Enampakkumine viiakse läbi OP Corporate Bank plc Eesti filiaal pandiga tagatud nõude täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist keelumärke kanne 10 ja hüpoteegikanded number 3 ja 4 kustutakse.


Alghind: 1 300 000 euro(t).

Omanik: Oilseeds Tehika OÜ (registrikood: 11247028) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52156 ning tasuda tagatisraha 26 000 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.05.2020 10:30 oksjonil ID52156 osalemise eest. Kinnisvara: Kauba tee 10, Kambja vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.05.2020 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.03.2020 kell 10:30 ja lõpeb 18.05.2020 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.05.2020 kell 10:30 ja lõpeb 26.05.2020 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee või Uus Maa Tartu büroo OÜ, Mart Namsing 51 27 420. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole : Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2020/86
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1593844