Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5029031.
Katastritunnus 78701:003:0064.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 10.
Pindala 3990 m2.
612/27007 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 52, mille üldpind on 61,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 52. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 5023931, 5024031, 5024131, 5024231, 5024331, 5024431, 5024531, 5024631, 5024731, 5024831, 5024931, 5025031, 5025131, 5025231, 5025331, 5025431, 5025531, 5025631, 5025731, 5025831, 5025931, 5026031, 5026131, 5026231, 5026331, 5026431, 5026531, 5026631, 5026731, 5026831, 5026931, 5027031, 5027131, 5027231, 5027331, 5027431, 5027531, 5027631, 5027731, 5027831, 5027931, 5028031, 5028131, 5028231, 5028331, 5028431, 5028531, 5028631, 5028731, 5028831, 5028931, 5029131, 5029231, 5029331, 5029431, 5029531, 5029631, 5029731, 5029831 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 29.12.2009 kinnistamisavaldusega.
3-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 61.2 m2, III korrus.


Alghind: 4 000 euro(t).

Omanik: JANEK PITIRIMOV (isikukood 37810165226); VIRVE PITIRIMOVA (isikukood 47707015218) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53342 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.06.2020 23:59 oksjonil ID53342 osalemise eest. Kinnisvara: Sääse tn 10, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.06.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2020 kell 17:00 ja lõpeb 16.06.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.06.2020 kell 10:00 ja lõpeb 25.06.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteriomandi asukohas. Korteriga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tamsalu Kalor AS (registrikood 10246506) kasuks. 18.07.2019 kohtutäituri avalduse, 29.04.2014 täitedokumendi alusel sisse kantud 23.07.2019. Kohtunikuabi Katrin Kokk
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2014/1093
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1610653