Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1-korruseline üksikelamu, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4091050 (katastritunnus 78402:208:7040) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Mesika tee 18. Kinnisasja pindala 1509 m2.

1-korruseline üksikelamu, mille üldpind on ehitisregistri 154 m2:
- elutuba, 3 magamistuba, köök, esik, duširuum, wc, garaaž;
- keldikorrusel - katlaruum, panipaik.

Vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Ingmar Lääts (isikukood 38105220269), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks. 18.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.02.2019;
III. jaos, kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. 13.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.12.2019;
IV. jaos, kanne nr 1 - Hüpoteek summas 120 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 15.06.2016. 24.01.2019 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.01.2019;
IV. jaos, kanne nr 2 - Hüpoteek summas 50 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 13.04.2017. 24.01.2019 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.01.2019;
IV. jaos, kanne nr 3 - Hüpoteek summas 30 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 24.01.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.01.2019.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 170 000 euro(t).

Omanik: Tõnu Jaanimets (isikukood 35809150297); Valentina Jaanimets (isikukood 45803300354) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53343 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.06.2020 12:00 oksjonil ID53343 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Mesika tee 18, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2020 kell 17:00 ja lõpeb 12.06.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 19.06.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega, eelnevalt kokkulepitud ajal, kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Karmen Vaha, telefon 53307933, e-post karmen.vaha@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2019/7935, 022/2019/8227
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1610657