Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
2-korruseline üksikelamu, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1933402 (katastritunnus 89001:010:3080) Elamumaa 100%, Harju maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, Lahe tee 4. Kinnisasja pindala 1407 m2

2-korruseline üksikelamu, mille üldpind on ehitisregistri andmetel 207 m2:
1. korrusel - tuulekoda, elutuba, köök, esik, 3 tuba, tualettruum;
2. korrusel - panipaigad, tehnoruum, pesu- ja leiliruum, tualettruum ning tuba.
Abihoone - ca 30 m² suuruse ehitisealuse pinnaga, kus paiknevad köök-elutuba, magamistuba, magamislavats ja duširuum-tualett-
Kuur-varjualune - ca 55 m² suuruse ehitisealuse pinnaga, kus asuvad kuur ning autovarjualune. Kuuri osa on ca 10 m² suurune.

Vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 15.10.2019 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 22.10.2019;
III. jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. 17.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.12.2019;
IV. jaos, kanne nr 1 - Hüpoteek summas 375 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.04.2019.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja kõik hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 434 000 euro(t).

Omanik: CRA Group OÜ (registrikood: 12227234) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53348 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.06.2020 12:00 oksjonil ID53348 osalemise eest. Kinnisvara: Lahe tee 4, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2020 kell 21:55 ja lõpeb 16.06.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 26.06.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.

Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 10.06.2020 kell 12:00.
Menetluse nr: 022/2019/8407
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1610687
Seotud teadaanded: