Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
võlgnik Olesja Manturova (48101282220) kuuluva 1/2 osa hoonestatud kinnistust asukohaga Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Sõpruse tn 70b (registriosa nr 20907; katastritunnus 32206:001:0040, elamumaa 100%, pindala 614 m2). EHR andmetel 06.02.2020 seisuga asub kinnistul elamu (suletud netopind 44,4m2), kõrvalhoone (suletud netopind 47,8m2), veevõtukoht ja kaks kasvuhoonet (ehitisealune pind 18m2 ja 17 m2). Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud Olesja Manturova (48101282220) kuuluvale mõttelisele osale seatud käsutamise keelumärge kohtutäitur Kristel Maalman ja Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood 10421629) kasuks. Olesja Manturova (48101282220) kuuluvale mõttelisele osale seatud keelumärge kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud Aleksandr Manturov (37609302233) kuuluvale mõttelisele osale seatud käsutamise keelumärge Raha24 OÜ (registrikood 11306564) kasuks. Aleksandr Manturov kuuluvale mõttelisele osale seatud keelumärge EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist.Kinnistusraamatu IV jakku sisse kantud hüpoteek 715 000,00 krooni Olesja Manturova (isikukood 48101282220), Aleksandr Manturov (isikukood 37609302233) kuuluvatele mõttelistele osadele Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks.Hüpoteegiga tagatud nõude/nõuete summa oli seisuga 07.01.2020 koos kõrvalnõuetega 21 033.86 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda. Swedbank AS ei vastuta teabe alusel tehtud hinnangute ja otsuste alusel tekkinud kahju eest.Hüpoteegi kanne EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Alghind: 3 000 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: OLESJA MANTUROVA (isikukood 48101282220) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54077 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.08.2020 23:59 oksjonil ID54077 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Sõpruse tn 70b, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakon“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.06.2020 kell 18:00 ja lõpeb 24.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.08.2020 kell 18:00 ja lõpeb 02.09.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 17.08.2020 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2015/2732
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1623496