Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Knut-Eric Kipper-le kuuluv 1/2 suurune mõtteline osa kinnisasjast, milline on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1362501 (katastritunnus 78406:601:1210) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Külma tn 20.
Kinnisasja pindala 601,0 m2.

Kinnistul asub 2-korruseline elamu, mille üldpind on ehitisregistri andmetel 126.6 m2.

Vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus Sinaida Reinberg (isikukood 43002270233) kasuks. Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus selliselt, et tal on õigus kasutada elamiseks kinnistul paiknevat elamut ja kogu elamut ümbritsevat kinnistu maa-ala. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 25.11.2015 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 2.12.2015;
III. jaos, kanne nr 2 - Keelumärge Knut-Eric Kipper (isikukood 38207210210) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), PLACET GROUP OÜ (registrikood 11198910) kasuks. 5.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.02.2019;
IV. jao kanne nr. 1 - Hüpoteek summas 118 300,00 eurot Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 25.11.2015 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 2.12.2015.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge ja isiklik kasutusõigus (isik on surnud) kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

AS Coop Pank kasuks vara koormav hüpoteek (summas 118 300 eurot) jääb pärast edukat enampakkumist vara koormama!!!

Hüpoteegipidajalt saadud andmete kohaselt moodustas ühishüpoteegiga tagatud nõude summa seisuga 25.11.2019 oli 81 568.41 eurot. Hüpoteegiga tagatud nõude suurus ei ole lõplik ja võib ajas muutuda, nii suureneda, kui ka väheneda.
Asjaõigusseaduse § 346 lg 1 kohaselt on hüpoteegiga hüpoteegisumma ulatuses tagatud nõue, intressid (muu hulgas viivis) kuni kolme aasta eest enne kinnisasja müümist täitemenetluses, samuti võla sissenõudmise kulutused, sealhulgas täitemenetluse kulud ja täituri tasud ning hüpoteegipidaja poolt kinnisasja omaniku eest tasutud kindlustusmaksed.

Kohtutäiturile teadaolevalt ei ole kaasomanike vahel sõlmitud kinnisasja notariaalselt tõestatud kasutamise korda, mille kohta oleks tehtud vastav märge ka kinnistusraamatus.


Alghind: 45 000 euro(t). MÕTTELISE OSA HIND! HÜPOTEEK JÄÄB VARA KOORMAMA!!!

Omanik: Knut-Eric Kipper (isikukood 38207210210) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54080 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2020 12:00 oksjonil ID54080 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Külma tn 20, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.06.2020 kell 18:00 ja lõpeb 21.07.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2020 kell 14:00 ja lõpeb 28.07.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Seni võlgnik varale juurdepääsu taganud ei ole.
Menetluse nr: 022/2019/569, 022/2020/1095, 022/2020/1887
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1623552