Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 21.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Mati Kadak müüb elektroonilisel enampakkumisel koos Hiiumaa Pruulikoda OÜ (pankrotis) (registrikood 12778650) pankrotihalduriga Andrus Õnnik tervikvara, mis koosneb: kinnistust ja vallasvarana hoones paiknevatest õlletootmise seadmetest, restorani köögi ja restorani ruumide seadmetest ning sisustusest.
OÜ KP PROMOTION (registrikood 12334723) omandis olev ärimaa 100 %, mis kuulub Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 976233, asukohaga Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Vabaduse tn 15; pindalaga 1455 m2.
Katastritunnus 37101:006:0006.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus talumiskohustusega vastavalt asjaõigusseaduse § 158.1 elektripaigaldise majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 21.09.2015 lepingu punktidele 2 ja 3 ning lisaks olevale plaanile. 21.09.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.10.2015.
2. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 12.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.03.2019.
3. Hüpoteek summas 300 000,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 19.04.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.04.2016. Kinnistul asub 3-korruseline hoone, kus oli õlletehas ja restoran ning mis tänaseks päevaks on pankrotis. Kinnistu omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek. Isiklik kasutusõigus jääb kinnistut koormama.
Tervikvara (kinnisvara ja vallasvara koos) ühine hind enampakkumisel on 1 500 000.00 (üks miljon viissada tuhat) eurot. Enampakkumise hind sisaldab käibemaksu.


Alghind: 1 500 000 euro(t). Tervikvara (kinnisvara ja vallasvara koos) ühine hind enampakkumisel on 1 500 000.00 (üks miljon viissada tuhat) eurot. Enampakkumise hind sisaldab käibemaksu.

Omanik: OÜ KP PROMOTION (registrikood: 12334723) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54554 ning tasuda tagatisraha 90 000 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.08.2020 11:00 oksjonil ID54554 osalemise eest. Kinnisvara: Vabaduse tn 15, Hiiumaa vald, Hiiu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.07.2020 kell 15:00 ja lõpeb 11.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.08.2020 kell 11:00 ja lõpeb 19.08.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info ja näitamine Tarvi Pink telefon 55605490 või e-post tarvi.pink@gmail.com.
Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2019/504
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1632124