Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Ivi Kalmet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnisasi (registriosa 2576035, katastritunnus 71302:002:0158) asukohaga Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kääpa küla, Kääpa keskus 5, elamumaa 100%, 1626,0 m2. 780/8572 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 12 krt, mille üldpind on 78,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 12.
Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2574935, 2575035, 2575135, 2575235, 2575335, 2575435, 2575535, 2575635, 2575735, 2575835, 2575935. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 28.12.2007 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Registriosa III jaos on:
kande nr 3 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Ivi Kalmet, Mustvee vald, Kääpa küla, Kääpa keskus 5 korteriühistu (registrikood 80442893) kasuks. 25.05.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.05.2020.

Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 4 000 euro(t).

Omanik: Irina Retpap (isikukood 47005252781) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54811 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Ivi Kalmet arveldusarvele nr EE501010010124155015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.08.2020 11:00 oksjonil ID54811 osalemise eest. Kinnisvara: Kääpa keskus 5 - 12, Mustvee vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.07.2020 kell 13:30 ja lõpeb 24.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.08.2020 kell 12:00 ja lõpeb 01.09.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine müüdaval kinnistul. Täiendav info tel: 7721252
Menetluse nr: 047/2020/305
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Piiri 4, 48304 Jõgeva
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kadri Kruus
Telefon: 7721252
E-post: kadri.kruus@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1637136