Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Lääne-Viru maakonnas, Tapa vallas, Tamsalu linnas, Ääsi tn 11 asuva korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 45, üldpinnaga 49 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 2815431 all järgmises koosseisus:
490/24686 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 45, mille üldpind on 49,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 45. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2811031, 2811131, 2811231, 2811331, 2811431, 2811531, 2811631, 2811731, 2811831, 2811931, 2812031, 2812131, 2812231, 2812331, 2812431, 2812531, 2812631, 2812731, 2812831, 2812931, 2813031, 2813131, 2813231, 2813331, 2813431, 2813531, 2813631, 2813731, 2813831, 2813931, 2814031, 2814131, 2814231, 2814331, 2814431, 2814531, 2814631, 2814731, 2814831, 2814931, 2815031, 2815131, 2815231, 2815331. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 14.02.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
II jakku on omanikuna kantud Ardi Liivak (isikukood 36911205211)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TCM Estonia OÜ (registrikood 12003417), kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727) kasuks. 5.06.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.06.2020. KUULUB KUSTUTAMISELE
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 4 200 euro(t).

Omanik: ARDI LIIVAK (isikukood 36911205211) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55806 ning tasuda tagatisraha 420 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.10.2020 16:00 oksjonil ID55806 osalemise eest. Kinnisvara: Ääsi tn 11, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.10.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.09.2020 kell 10:00 ja lõpeb 08.10.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.10.2020 kell 10:00 ja lõpeb 16.10.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 420 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2018/618
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1653553