Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 15.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana müüakse kinnisasi Laineoru 5 ja hoonestusõigus Laineoru 5.

1.Kinnistu asukohaga Laineoru tee 5, Miiduranna küla, Viimsi vald.Kinnistu suurus on 3792m2.Registriosa nr 19302, katastritunnus 89001:023:0200.

Kinnistu omanik- PRO Agentuur OÜ (registrikood 11588870)

Kinnistusraamatu III jao esimesel kandel on hoonestusõigus tähtajaga 99 aastat PRO Agentuur OÜ (registrikood 11588870) kasuks. hoonestusõigus on kehtiv sissekandmise päevast alates. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik hoonestusõigusega koormatud kinnistu, mis on kantud kinnistusregistri registriosas nr 19302, omaniku nõusolek. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number 182002.
Kolmandal kandel on keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Roodes (isikukood 35707070335), DOKA Eesti OÜ (registrikood 11057931) kasuks.
Neljandal kandel keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.
Kinnistusraamatu IV jao esimesel kandel on hüpoteek summas 1 200 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 182002.
Teisel kandel on hüpoteek summas 540 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 182002.

2.Kinnistu asukohaga Laineoru tee 5, Miiduranna küla, Viimsi vald.Kinnistu suurus on 3792m2.Registriosa nr 182002, katastritunnus 89001:023:0200.

Kinnistusraamatu I jaos on hoonestusõigus tähtajaga 99 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 19302
registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud PRO Agentuur OÜ (registrikood 11588870).

hoonestusõigus on kehtiv sissekandmise päevast alates. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik hoonestusõigusega koormatud kinnistu, mis on kantud kinnistusregistri registriosas nr 19302, omaniku nõusolek.

Teises jaos on kinnistu omanikuna märge- PRO Agentuur OÜ (registrikood 11588870)

Kinnistusraamatu III jao esimesel kandel on reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu neli tuhat ükssada seitsekümmend krooni kinnistu nr 193 omaniku kasuks. Tasu maksmise kord 14.10.1996 asjaõiguslepingus.
Kinnistusraamatu III jao kaheksandal kandel on keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Roodes (isikukood 35707070335), DOKA Eesti OÜ (registrikood 11057931) kasuks.
Üheksandal kandel on keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.

Kinnistusraamatu IV jao kolmandal kandel on hüpoteek summas 1 200 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 19302.
Neljandal kandel on hüpoteek summas 540 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 19302.
Viiendal kandel on kohtulik hüpoteek summas 160 000,00 eurot AS Fenster Alumiinium (registrikood 11240316) kasuks. Kohtulik hüpoteek tsiviilasjas nr 2-18-8430 nõude tagamiseks.

Enampakkumise lõppedes keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse.


Alghind: 1 250 000 euro(t).

Omanik: PRO AGENTUUR OÜ (registrikood: 11588870) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55864 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.10.2020 23:00 oksjonil ID55864 osalemise eest. Kinnisvara: Laineoru tee 5, Viimsi vald, Harju maakond; Kinnisvara: Laineoru te“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.10.2020 kell 23:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.09.2020 kell 23:00 ja lõpeb 05.10.2020 kell 23:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.10.2020 kell 23:00 ja lõpeb 13.10.2020 kell 23:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2018/1901
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Risto Sepp
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1655014