Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
½ kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 1110139 kantud kinnisasjast, asukohaga Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 41 (katastritunnus 91201:001:2140).

Kohtutäitur müüb Jaanus Pall (isikukood 38802126022) ½ kaasomandi osa kinnisasjast registriosa numbriga 1110139.

Kinnistul asuv kapitalremonti vajav elamu (Ehitisregistri kood112017681) suletud netopinnaga 87m² on puitkonstruktsioonist. Maja seinad on väljast krohvitud.

Elamus on kolm tuba, köök ja esik. Elamu tuulekoja aken ja välisuks on vahetatud. Elamu katusekatteks on uus profiilplekk. Tuulekoja seinad on väljast soojustatud.

Elamus on ahiküte. Vee- ja kanalisatsiooniühendus ning pesemisvõimalused elamus puuduvad.

Kõrvalhooneid ei ole. Elektrilevi andmetel kinnistu Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 41. 91201:001:2140 võrguühendus on 3-faasiline ja peakaitsme suurus 20 amprit.

Kinnisasja registriosa II jaos:

kande 2.1 all on sisse kantud ½ kaasomandiosa omanikuna Jaanika Pall (isikukood 4930213XXXX);
kande 2.2 all on sisse kantud ½ kaasomandiosa omanikuna Jaanus Pall (isikukood 38802126022).

Kinnisasja registriosa III jaos:

Kande 6 all on sisse kantud keelumärge Jaanus Pall (isikukood 38802126022) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks.

Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse.


Alghind: 7 500 euro(t).

Omanik: Jaanus Pall (isikukood 38802126022) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55870 ning tasuda tagatisraha 750 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.10.2020 11:00 oksjonil ID55870 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinna tn 41, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.10.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 10:00 ja lõpeb 09.10.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 16.10.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: assistent: Alice Susi: tel 56672725, 7828122; e-post: alice.susi@tartutaitur.ee.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/3696
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Alice Susi
Telefon: 7828110
E-post: alice.susi@tartutaitur.ee
Teadaande number 1655083