Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 16.09.2020 11:37
Parandaja: Õnne Kivi (Kohtutäitur Risto Sepp).
Parandamise põhjus: parandus.
Vaata eelmist versiooni
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Registriosa number 26351801I jagu - KINNISTU KOOSSEIS78401:109:0094 Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luha tn 15. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 982 m2 II jagu - OMANIK3.6 Margus Laos 1/4 kaasomandistJaak Tomingas (isikukood 35010190260) 9/24 kaasomandistKaarel Piho 9/48 kaasomandistAap Piho 9/48 kaasomandistIII jagu - KOORMATISED JA KITSENDUSED5 Keelumärge Jaak Tomingas (isikukood 35010190260) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236), Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 7.04.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.04.2020.
Keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
KOhtutäiturile teadaolevatl puudub kasutuskord.


Alghind: 225 000 euro(t).

Omanik: Jaak Tomingas (isikukood 35010190260) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55872 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.10.2020 23:59 oksjonil ID55872 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Luha tn 15, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.10.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 11:30 ja lõpeb 07.10.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.10.2020 kell 10:00 ja lõpeb 15.10.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2020/256
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Õnne Kivi
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1655203