Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas, Narva-Jõesuu linnas, Sinimäe alevikus, Aia tn 3 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 18, üldpinnaga 39,90 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 4167208 all järgmises koosseisus:

399/8430 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 18, mille üldpind on 39,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 18. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 4165508, 4165608, 4165708, 4165808, 4165908, 4166008, 4166108, 4166208, 4166308, 4166408, 4166508, 4166608, 4166708, 4166808, 4166908, 4167008, 4167108, 4167308, 4167408, 4167508, 4167608, 4167708, 4167808 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 27.02.2007 kinnistamisavaldusega.
II jakku on omanikuna kantud Zoja Look (Eesti Vabariik isikukood 45503302241)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek, Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Aia tn 3 korteriühistu (registrikood 80228964) kasuks. 28.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.07.2018. KUULUB KUSTUTAMISELE
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 1 700 euro(t).

Omanik: Zoja Look (isikukood 45503302241) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55970 ning tasuda tagatisraha 170 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.10.2020 16:00 oksjonil ID55970 osalemise eest. Kinnisvara: Aia tn 3, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.10.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2020 kell 10:00 ja lõpeb 21.10.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2020 kell 10:00 ja lõpeb 29.10.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2018/1086
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1657630